fbpx
To najlepšie miesto pre Váš Zdravý Životný Štýl
Tešíme sa na Vašu návštevu

Darujte nám 2% z dane

Vážení priaznivci fitness centra ASTORIA FIT&GYM,

„Pokuta je DAŇ za to, že niečo urobíte zle. DAŇ je pokuta za to, že niečo urobíte dobre🙂“

Opäť sa blíži obdobie, kedy budete môcť sami rozhodnúť, čo urobíte s 2% Vašej dane za minulý rok. Tieto Vaše 2% neznamenajú pre Vás žiadne ďalšie výdavky navyše.

Ide o daň, ktorú by ste tak či tak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na DAR, ktorým podporíte svoje fitness centrum.

My tieto prostriedky použijeme späť na rozvoj Vášho fitness centra a postupne sa Vám to vráti vo forme rôznych akcií vo fitku, alebo doplníme nové stroje či zveľadíme fitko, aby ste sa v ňom cítili čo najpríjemnejšie.

DARUJTE 2 % zo svojej dane za minulý rok svojmu fitness centru ASTORIA FIT&GYM.

Darovať 2% (3%) môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz).

Ako postupovať?

  • PODNIKATELIA (fyzické a právnické osoby) musia prijímateľa 2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca.
  • ZAMESTNANACI musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla. Vzhľadom na rôzne opatrenia môžu sa dátumy meniť a upravovať, preto sa informujte u svojho zamestnávateľa

Postup pre zamestnancov:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potrebné žiadosti nájdete TU >>>

2. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, potrebné žiadosti nájdete TU >>>

3. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte toto VYHLÁSENIE, pred tým si však pozorne prečítajte aj toto Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Údaje nášho združenia sú sú už predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj nižšie:

IČO: 50247883
Právna forma: občianske združenie
Názov: Astoriafit Košice
Ulica: Južná trieda
Číslo: 29
PSČ: 040 01
Obec: Košice

Obidve tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska – adresu si môžete pozrieť TU

Naše číslo účtu  nepotrebujete, nakoľko ich nikde neuvádzate. Vy zaplatíte celú svoju daň daňovému úradu a daňový úrad preposiela túto čiastku následne nám. My ani nezistíme od koho prostriedky prišli.

Postup pre právnické osoby (firmy):

Právnické osoby (firmy) môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška však pre jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

Naše údaje:

IČO: 50247883
Právna forma: občianske združenie
Názov: Astoriafit Košice
Ulica: Južná trieda
Číslo: 29
PSČ: 040 01
Obec: Košice

UPOZORNENIE:

  1. Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať len 1,0% z dane – vyznačí teda v daňovom priznaní, že poukazuje len 1,0% z dane.
  2. Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Naše číslo účtu, alebo ďalších prijímateľov nepotrebujete, nakoľko ich nikde neuvádzate. Vy zaplatíte celú svoju daň daňovému úradu a daňový úrad preposiela túto čiastku následne nám.

Možno sa Vám to zdá zložité a nemáte zrovna chuť sa tým zaoberať, ale práve táto Vaša pomoc, ktorá stojí len Váš čas nám pomôže preklenúť ťažšie obdobie a znovu naštartovanie Vášho obľúbeného fitness centra, kde ste trávili veľa svojho voľného času.

Za Vašu podporu a Vaše 2% z dane Vám úprimne ďakujeme.

Pokiaľ sa Vám táto stránka páči, zdieľajte ju so svojimi priateľmi:


Zapojte sa do diskusie a pridajte komentár:
eBook ZDARMA - Ako správne cvičiť na kardio strojoch
Zavrieť